CHotKeyCtrl::CHotKeyCtrl

CHotKeyCtrl ( );

Açıklamalar

Bir CHotKeyCtrl nesnesi oluşturur.

CHotKeyCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHotKeyCtrl::Create

Index