CHeaderCtrl

"Başlık denetimi", genellikle sütun metin veya sayılar üzerinde konumlandırılmış bir penceredir. Her sütun için bir başlık içerir ve parçalara ayrılabilir. Kullanıcı her sütunun genişliğini ayarlamak için parçalar ayrı bölücüleri sürükleyerek.

CHeaderCtrl sınıfı, Windows ortak başlık denetimi işlevselliğini sağlar. Bu denetim (ve bu nedenle CHeaderCtrl sınıfı), yalnızca Windows 95 ve Windows NT sürüm 3.51 altında çalışan programlara ve sonrasında mevcuttur.

Windows 97/Internet Explorer 4.0 ortak denetimler için eklenen aşağıdaki işlevler:

CHeaderCtrlhakkında daha fazla bilgi için bkz: Denetim konuları ve CHeaderCtrl kullanarak Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxcmn.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek LISTHDR

Ayrıca bkz: CTabCtrl, CListCtrl, CImageList

Index