CHeaderCtrl::SetOrderArray

bool SetOrderArray (int iCount, LPINT piArray );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

iCount

Üstbilgisini denetim madde sayısı.

piArray

Soldan sağa göründükleri düzende üstbilgi denetimi öğeleri dizin değerlerini alır bir arabellek adresi için bir işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdkiçinde açıklandığı gibi hdm_setorderarray,. Madde başlığının sipariş destek sağlanır.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::GetOrderArray, CHeaderCtrl::OrderToIndex

Index