CHeaderCtrl::SetItem

bool SetItem ( int nPos, HDITEM * pHeaderItem );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nPos

Sıfır tabanlı dizin maddenin değiştirilmesine.

pHeaderItem

İşaretçi bir yeni öğe hakkında bilgi içeren HDITEM yapısı.

Açıklamalar

Üstbilgisini denetimde belirtilen öğe özniteliklerini ayarlar.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::GetItem, CHeaderCtrl::GetItemCount

Index