CHeaderCtrl::SetImageList

CImageList * SetImageList (CImageList * pImageList );

Dönüş değeri

Daha önce üstbilgi denetime atanan CImageList nesneye bir işaretçi.

Parametreleri

pImageList

Resim başlık denetimi atanmasını içeren bir CImageList nesnesi işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi HDM_SETIMAGELIST,.

İçin döndürülen işaretçi işaret CImageList nesnenin geçici bir nesne olduğunu ve bir sonraki boşta kalma süresi işleme silinir.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::GetImageList, CHeaderCtrl::CreateDragImage

Index