CHeaderCtrl::SetHotDivider

int SetHotDivider (CPoint pt );

int SetHotDivider (int nIndex );

Dönüş değeri

Vurgulanan bölücü dizini.

Parametreleri

pt

İşaretçi konumunu. İşaretçinin konumuna uygun ayırıcıyı üstbilgi denetimi olayları.

nIndex

Vurgulanan bölücü dizini.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdkiçinde açıklandığı gibi HDM_SETHOTDIVIDER,. Üstbilgisini madde sürükle ve bırak desteği için sağlanmıştır.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index