CHeaderCtrl::OrderToIndex

int OrderToIndex (int nOrder ) const;

Dönüş değeri

Onun sipariş başlığı denetiminde temel öğenin dizini. Soldan sağa, 0 ile başlayan dizin sayıları.

Parametreleri

nOrder

Soldan sağa üstbilgi denetiminde, öğenin görünen sıfır tabanlı sipariş.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 makro davranışını uygulayan Platform sdkiçinde açıklandığı gibi HDM_ORDERTOINDEX,. Madde başlığının sipariş destek sağlanır.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::GetOrderArray, CHeaderCtrl::SetOrderArray

Index