CHeaderCtrl::Layout

bool Düzeni ( hdlayout * pHeaderLayout );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pHeaderLayout

İşaretçi bir hdlayout yapısı, boyutu ve konumu bir başlık denetimi ayarlamak için kullanılan bilgileri içerir.

Açıklamalar

Boyutu ve konumu verilen dikdörtgen içindeki üstbilgi denetiminin alır. Bu işlev belirtilen dikdörtgeni işgal etmek olan yeni başlık denetimi uygun boyutları belirlemekte kullanılır.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index