CHeaderCtrl::InsertItem

int InsertItem ( int nPos, HDITEM * phdi );

Dönüş değeri

Başarılı olursa ye&ni öğenin dizini; otherwisenbsp; -1.

Parametreleri

nPos

Eklenecek öğeyi sıfır tabanlı dizin. Değer sıfır ise, madde üstbilgi denetiminin başlangıcına eklenir. Değer en büyük değerden daha büyük ise, madde üstbilgi denetiminin sonuna eklenir.

phdi

İşaretçi bir eklenecek öğe hakkında bilgi içeren HDITEM yapısı.

Açıklamalar

Yeni bir madde başlığı denetim sırasında belirtilen dizin ekler.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::DeleteItem, CHeaderCtrl::GetItem

Index