CHeaderCtrl::GetOrderArray

bool GetOrderArray (LPINT piArray, int iCount = -1);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

piArray

Soldan sağa göründükleri düzende üstbilgi denetimi öğeleri dizin değerlerini alır bir arabellek adresi için bir işaretçi.

iCount

Üstbilgisini denetim madde sayısı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdkiçinde açıklandığı gibi hdm_getorderarray,. Madde başlığının sipariş destek sağlanır.

İCount' ın varsayılan değer kullanırsanız, GetOrderArray GetItemCount kullanarak parametre doldurur.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::SetOrderArray, CHeaderCtrl::OrderToIndex

Index