CHeaderCtrl::GetItemRect

bool GetItemRect (int nIndex, lprect lpRect ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nIndex

Üstbilgisini denetim öğesi sıfır tabanlı dizin.

lpRect

Adresine bir işaretçi bir sınırlayıcı dikdörtgeni bilgi aldığı rect yapısı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi HDM_GETITEMRECT,.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index