CHeaderCtrl::GetItemCount

int GetItemCount ( ) const;

Dönüş değeri

Üstbilgisi&ni denetim madde başarılı sayısı; otherwisenbsp; -1.

Açıklamalar

Üstbilgisini denetim öğeleri sayısı alır.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::GetItem, CHeaderCtrl::SetItem

Index