CHeaderCtrl::GetItem

bool GetItem ( int nPos, HDITEM * pHeaderItem ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nPos

Öğeyi almak için sıfır tabanlı dizin belirtir.

pHeaderItem

İşaretçi bir yeni öğe alır HDITEM yapısı. Bu yapısı ile InsertItem ve setItem üye işlevleri kullanılır. Maske öğesinde ayarlanan herhangi bayrakları, karşılık gelen değeri doğru dönüş üzerine doldurulur, emin olun. Maske öğesi sıfır olarak ayarlanırsa, diğer yapı elemanları değerleri anlamsız.

Açıklamalar

Üstbilgisini denetim öğesi hakkındaki bilgileri alır.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::SetItem

Index