CHeaderCtrl::GetImageList

(CImageList * GetImageList) const;

Dönüş değeri

Bir CImageList nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi HDM_GETIMAGELIST,.

İçin döndürülen işaretçi işaret CImageList nesnenin geçici bir nesne olduğunu ve bir sonraki boşta kalma süresi işleme silinir.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::SetImageList, CHeaderCtrl::CreateDragImage

Index