CHeaderCtrl::DrawItem

void DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametreleri

lpDrawItemStruct

İşaretçi bir DRAWITEMSTRUCT yapısı boyanması için öğeyi açıklayan.

Açıklamalar

Sahip çizim başlık denetimi değişiklikleri görsel yönünü zaman çerçevesi tarafından çağrıldı. DRAWITEMSTRUCT yapısı itemAction üyesi yapılması için çizim eylemi tanımlar.

Varsayılan olarak, bu üye işlev hiçbir şey yok. Sahip çizim CHeaderCtrl nesne çizim uygulamak için bu üye işlevi geçersiz kılma.

Uygulama bu üye işlev sonlandırır önce lpDrawItemStruct içinde sağlanan görünen içerik için seçilen tüm grafik aygıt arabirimi (GDI) nesneleri geri yüklemelisiniz.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::OnDrawItem

Index