CHeaderCtrl::DeleteItem

bool DeleteItem ( int nPos );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nPos

Silmek istediğiniz öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir.

Açıklamalar

Üstbilgisini denetimden bir öğeyi siler.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::InsertItem

Index