CHeaderCtrl::CreateDragImage

CImageList * CreateDragImage (int nIndex );

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir CImageList nesnesi için bir işaretçi; Aksi halde null. Döndürülen listesi tek bir görüntü içerir.

Parametreleri

nIndex

Madde başlığı denetimin içinde sıfır tabanlı dizin. Bu maddeye atanan görüntünün saydam resmin temelini.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdkiçinde açıklandığı gibi HDM_CREATEDRAGIMAGE,. Üstbilgisini madde sürükle ve bırak desteği için sağlanmıştır.

İçin döndürülen işaretçi işaret CImageList nesnenin geçici bir nesne olduğunu ve bir sonraki boşta kalma süresi işleme silinir.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::GetImageList, CHeaderCtrl::SetImageList

Index