CHeaderCtrl::CHeaderCtrl

CHeaderCtrl ( );

Açıklamalar

Bir CHeaderCtrl nesnesi oluşturur.

CHeaderCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHeaderCtrl::Create

Index