CGopherLocator sınıf üyeleri

İnşaat

CGopherLocator Bir CGopherLocator nesnesi oluşturur.

Öznitelikler

GetLocatorType Gopher Konumlandırıcı ayrıştırmak ve özniteliklerini belirler.

Operatörler

operatör lpctstr C stilinde dize olarak CGopherLocator nesnesinde depolanan karakter doğrudan erişir.

CGopherLocator ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index