CGopherLocator::operator lpctstr

operatör lpctstr () const;

Dönüş değeri

String's veri karakter işaretçi.

Açıklamalar

Bu yararlı döküm operatör CGopherLocator nesnesinde bulunan boş sonlandırılmış c dizesi erişmek için verimli bir yöntem sağlar. Karakter kopyalanır; yalnızca bir işaretçiyi döndürülür.

CGopherLocator ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index