CGopherFileFind sınıf üyeleri

İnşaat

CGopherFileFind Bir CGopherFileFind nesnesi oluşturur.

Öznitelikler

FindFile Gopher sunucusundaki dosya bulur.
FindNextFile FindFile önceki çağrısının bir dosya arama devam ediyor.
GetLocator CGopherLocator nesnesi.
GetScreenName Gopher ekran adını alır.
GetLength Bulunan dosyanın bayt cinsinden uzunluğunu döndürür.

CGopherFileFind genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpFileFind, CFileFind, CInternetFile, CGopherFile, CHttpFile

Index