CGopherFileFind::GetScreenName

CString GetScreenName () const;

Dönüş değeri

Gopher ekran adı.

Açıklamalar

Gopher ekran adını almak için bu üye işlev çağrısı.

CGopherFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index