CGopherFileFind::GetLocator

CGopherLocator GetLocator () const;

Dönüş değeri

Bir CGopherLocator nesnesi.

Açıklamalar

FindFile gopher dosyayı bulmak için kullandığı CGopherLocator nesne almak için bu üye işlev çağrısı.

CGopherFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CGopherConnection::CreateLocator

Index