CGopherFileFind::GetLength

sanal dword GetLength () const;

Dönüş değeri

Uzunluğu, bayt cinsinden bulunan dosya.

Açıklamalar

Bu üye işlevi bulunan dosyanın bayt cinsinden uzunluğu, almak için çağrı.

GetLength kullanır Win32 yapısı nFileSizeLow üye bayt cinsinden boyutunu alt sıra dword değerini almak için WIN32_FIND_DATA . Dosya boyutu dört gigabayttan daha fazla olabilir, GetLength64 üye kullanın.

CGopherFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileFind

Index