CGopherFileFind::FindNextFile

virtual bool FindNextFile);

Dönüş değeri

Sıfırdan daha fazla dosyalar varsa; Bu son dosyayı önceki çağrı FindFile ya da FindNextFile için sıfır olmayan döndürülen ise sıfır. Genişletilmiş hata bilgilerini için Win32 işlevi çağrısı GetLastError.

Açıklamalar

CGopherFileFind::FindFile çağrısı ile başlayan bir dosya arama devam etmek için bu üye işlev çağrısı.

CGopherFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileFind::Find&NextFile

Index