CGopherFileFind::FindFile

virtual bool FindFile (CGopherLocatoramp;refLocatorlpctstrpstrStringdworddwFlags= INTERNET_FL&AG_RELOAD);

virtual bool FindFile (lpctstr pstrString, dword dwFlags INTERNET_FLAG_RELOAD =);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde 0.  Genişletilmiş hata bilgilerini için Win32 işlevi çağrısı GetLastError.

Parametreleri

refLocator

CGopherLocator nesnesine bir başvuru.

pstrString

Dosya adını içeren bir dize işaretçisi.

dwFlags

 Bu oturumda ne yapılacağını açıklayan bayraklar. Geçerli bayrakları:

Açıklamalar

Gopher dosya bulmak için bu üye işlev çağrısı.

İlk gopher nesne almak için FindFile çağırdıktan sonra sen-ebilmek seslenmek sonraki gopher dosyaları almak için FindNextFile.

CGopherFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileFind::FindFile

Index