CGopherFileFind::CGopherFileFind

CGopherFileFind (CGopherConnection * pConnection, dword dwContext = 1);

Parametreleri

pConnection

Bir CGopherConnection nesne işaretçisi.

dwContext

İşlem bağlamı tanımlayıcısı. DwContext hakkında daha fazla bilgi için Açıklamalar ' a bakın.

Açıklamalar

Bu üye işlevi CGopherFileFind bir nesneyi oluşturmak için denir.

DwContext için varsayılan değer, CGopherFileFind nesnesini oluşturan CInternetSession nesnesinin CGopherFileFind nesnesine mfc tarafından gönderilir. Ne zaman bir CGopherFileFind nesnesi oluşturun, içeriği tanımlayıcı sizin seçtiğiniz bir değere ayarlamak için varsayılan geçersiz kılabilirsiniz. Bağlam tanıtıcısı ile tanımlanır nesne üzerinde durumu sağlamak için CInternetSession::OnStatusCallback döndürülür. Makaleye bakın Internet ilk adımlar: WinINet bağlam kimliği hakkında daha fazla bilgi için Visual c++ programlama Kılavuzu.

CGopherFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpFileFind, CFileFind

Index