CGopherFile sınıf üyeleri

İnşaat

CGopherFile Bir CGopherFile nesnesi oluşturur.

İşlemleri

Kapat Gopher sunucu bağlantısını keser.

CGopherFile ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetFile, CGopherLocator, CGopherFileFind, CGopherConnection

Index