CGopherFile

Mfc sınıf CGopherFile bulmak ve gopher sunucusundaki dosyaları okumak için işlevsellik sağlar.

Gopher hizmeti, kullanıcıların bilgileri bulmak için ağırlıklı bir menü kullanımlı arayüzü bu hizmeti görür çünkü gopher dosyaya veri yazmak için izin vermez. CGopherFile üye işlevler yazmak, WriteStringve floş CGopherFileiçin uygulanmadı. Bu işlevler bir CGopherFile nesnesi döndürür bir CNotSupportedException.

nbsp;CGopherFile mfc Internet sınıfları ile nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale Internet programlama ile WinI&Net Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxinet.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetFile, CGopherLocator, CGopherFileFind, CGopherConnection

Index