CGopherFile::Close

virtual void Close);

Açıklamalar

Gopher dosyayı kapatmak için bu üye işlev çağrısı.

CGopherFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetFile, CGopherLocator, CGopherFileFind, CGopherConnection

Index