CGopherFile::CGopherFile

CGopherFile (HINTERNET hFileCGopherLoc&atoramp;refLocatorCGopherConnection *pConnection );

Parametreleri

hFile

HINTERNET dosya tanıtıcı.

refLocator

CGopherLocator nesnesine bir başvuru.

pConnection

Bir CGopherConnection nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlevi CGopherFile bir nesneyi oluşturmak için denir.

Sen lüzum-e CGopherFile nesnesinin bir gopher Internet oturumu sırasında bir dosyadan okunan.

Sen asla doğrudan bir CGopherFile nesnesi oluşturun. Bunun yerine, bir gopher sunucusundaki bir dosyayı açmak için CGopherConnection::OpenFile çağrı.

CGopherFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetFile, CGopherLocator, CGopherFileFind, CGopherConnection

Index