CGopherConnection sınıf üyeleri

İnşaat

CGopherConnection Bir CGopherConnection nesnesi oluşturur.

İşlemleri

OpenFile Gopher dosya açar.
CreateLocator Gopher sunucusundaki dosyaları bulmak için bir CGopherLocator nesnesi oluşturur.
GetAttribute Öznitelik bilgileri gopher nesne alır.

CGopherConnection genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpConnection, CHttpConnection, CInternetConnection, CGopherFileFind

Index