CGopherConnection

Mfc sınıfı CGopherConnection gopher Internet sunucusuna bağlantınızı yönetir. Gopher Servisi üç Internet Hizmetleri mfc WinINet sınıfları tarafından tanınan biridir.

CGopherConnection sınıfı bir kurucu ve gopher Servisi yönetmek üç ek üye işlevleri içerir: OpenFile, CreateLocatorve GetAttribute.

Gopher Internet sunucusuyla iletişim kurmak için CInternetSessionbir örneğini oluşturmalı ve CInternetSession::GetGopherConnection CGopherConnection nesnesini oluşturur ve buna bir işaretçi döndürür, çağrı. Sen asla doğrudan bir CGopherConnection nesnesi oluşturma.

nbsp;CGopherConnection mfc Internet sınıfları ile nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale Internet programlama ile WinI&Net Visual c++ programlama Kılavuzu. Kullanma hakkında daha fazla bilgi için Internet Hizmetleri diğer iki desteklenen, ftp ve http bkz: CHttpConnection ve CFtpConnection sınıfları.

# include lt;afxinet.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpConnection, CHttpConnection, CInternetConnection, CGopherLocator, CGopherFile, CInternetSession

Index