CGopherConnection::GetAttribute

bool GetAttribute (LPGOPHER_ATTRIBUTE_TYPEamp;lpTypeCStringstrRequestedAttributes, CGopherLocator &refLocator );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Çağrı başarısız olursa, Win32 işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

lpType

GOPHER_ATTRIBUTE_TYPE yapısı için işaretçi. ActiveX sdk bu yapısı hakkında daha fazla bilgi için bkz.

strRequestedAttributes

İstenen öznitelik adlarını belirten boşlukla ayrılmış bir dize.

refLocator

CGopherLocator nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

Gopher sunucu özel öznitelik bir öğe hakkında bilgi almak için bu üye işlev çağrısı.

CGopherConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpConnection, CHttpConnection, CInternetConnection, CGopherLocator

Index