CGopherConnection::CGopherConnection

CGopherConnection);

Açıklamalar

Bu üye işlevi, bir CGopherConnection nesnesi oluşturmak için çağrılır. Hiç bir CGopherConnection doğrudan oluşturmuş olursunuz. Aksine, bir CGopherConnection nesnesi oluşturur ve buna bir işaretçi döndürür CInternetSession::GetGopherConnection, çağrı.

CGopherConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpConnection, CHttpConnection, CInternetConnection

Index