CGdiObject sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_hObject Bu nesneye bağlı HBITMAP, hpalette, hrgn, hbrush, hpenveya hfont içeren tanıtıcı.

İnşaat

CGdiObject Bir CGdiObject nesnesi oluşturur.

İşlemleri

GetSafeHandle Bu hangi durumda null döndürülür boşolmadığı sürece m_hObject döndürür.
FromHandle Bir Windows GDI nesnesi için tanıtıcı verilen CGdiObject nesneye bir işaretçi döndürür.
Ekle Bir Windows GDI nesnesi bir CGdiObject nesnesi ekler.
Ayır Bir Windows GDI nesnesi bir CGdiObject nesnesi ayırır ve Windows GDI nesnesi için tanıtıcı döner.
NesneSil Tüm sistem depolama nesnesi ile ilişkilendirilmiş boşaltarak bellekten CGdiObject nesneye iliştirilmiş Windows GDI nesne siler.
DeleteTempMap FromHandle tarafından oluşturulan geçici CGdiObject nesneleri siler.
GetObject CGdiObject nesneye iliştirilmiş Windows GDI nesnesi tanımlayan veri arabellek doldurur.
CreateStockObject Bir Windows önceden tanımlanmış stok kalemleri, Fırçalar veya yazı tipleri için tanıtıcı alır.
UnrealizeObject Bir fırça kökeni sıfırlar veya mantıksal bir palet sıfırlar.
GetObjectType GDI nesne türünü alır.

CGdiObject ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index