CGdiObject::m_hObject

Açıklamalar

Bu nesneye bağlı HBITMAP, hrgn, hbrush, hpen, hpaletteveya hfont içeren tanıtıcı.

CGdiObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index