CGdiObject::GetSafeHandle

HGDIOBJ GetSafeHandle ( ) const;

Dönüş değeri

Kolu bağlı Windows GDI nesne; hiçbir nesne, aksi takdirde null.

Açıklamalar

Bu hangi durumda null döndürülür boşolmadığı sürece m_hObject döndürür. Bu genel tanıtıcı arabirimi paradigma bir parçasıdır ve null için bir tanıtıcı geçerli ya da özel bir değer olduğunda kullanışlıdır.

CGdiObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index