CGdiObject::GetObjectType

UINT GetObjectType ( ) const;

Dönüş değeri

Başarılı olursa nesne türü; Aksi halde 0. Değeri aşağıdakilerden biri olabilir:

Açıklamalar

GDI nesne türünü alır.

CGdiObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CGdiObject::GetObject, CDC::SelectObject

Index