CGdiObject::Detach

HGDIOBJ Ayırmak ( );

Dönüş değeri

İŞLEMEK için ayrılmış Windows GDI nesne; GDI nesne iliştirilmiş, aksi takdirde null.

Açıklamalar

Bir Windows GDI nesnesi bir CGdiObject nesnesi ayırır ve Windows GDI nesnesi için tanıtıcı döner.

CGdiObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CGdiObject::Attach

Index