CGdiObject::DeleteTempMap

Statik void pascal DeleteTempMap ( );

Açıklamalar

Otomatik CWinApp boşta zaman İşleyici çağrıldığında, DeleteTempMap , FromHandletarafından oluşturulan geçici CGdiObject nesneleri siler. DeleteTempMap ucun CGdiObject nesne silmeden önce geçici bir CGdiObject nesnesine bağlı Windows GDI nesnesi.

CGdiObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CGdiObject::Detach, CGdiObject::FromHandle

Index