CGdiObject::CreateStockObject

bool CreateStockObject ( int nIndex );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

nIndex

İstenen hisse senedi nesne türünü belirten bir sabit. Görmek için fnObject parametresi GetStockObject uygun değerleri açıklaması için Win32 sdk.

Açıklamalar

Önceden tanımlanmış stok Windows GDI kalemler, Fırçalar veya yazı tipleri için tanıtıcı alır ve GDI nesnesi CGdiObject nesnesine ekler. Bir CPen için bir stok kalemi gibi Windows GDI nesne türünü karşılık gelen türetilmiş sınıfları ile bu işlev çağrısı.

CGdiObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CPen::CPen, CBrush::CBrush, CFont::CFont, CPalette::CPalette

Index