CFtpFileFind sınıf üyeleri

İnşaat

CFtpFileFind Bir CFtpFileFind nesnesi oluşturur.

İşlemleri

FindFile Ftp sunucusunda bir dosya bulur.
FindNextFile FindFile önceki çağrısının bir dosya arama devam ediyor.
GetFileURL Bulunan dosyasının yolu da dahil olmak üzere url alır.

CFtpFileFind genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpFileFind, CGopherFileFind, CInternetFile, CGopherFile, CHttpFile

Index