CFtpFileFind::GetFileURL

CString GetFileURL () const;

Dönüş değeri

Dosya ve yolu Evrensel Kaynak Konumlandırıcı (url).

Açıklamalar

Bu üye işlevi, belirtilen dosya URL'sini almak için arama.

Formun URL'sini döndürür GetFileURL CFileFind::GetFilePath, üye işlevine benzer olmasıdırftp://moose/dir/file.txt.

CFtpFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpFileFind::FindFile, CFileFind

Index