CFtpFileFind::FindNextFile

virtual bool FindNextFile);

Dönüş değeri

Sıfırdan daha fazla dosyalar varsa; Bu son dosyayı önceki çağrı FindFile ya da FindNextFile için sıfır olmayan döndürülen ise sıfır. Genişletilmiş hata bilgilerini için Win32 işlevi çağrısı GetLastError.

Açıklamalar

FindFile üye işlev çağrısı ile başlayan bir dosya arama devam etmek için bu üye işlevini çağırın. En az bir kez herhangi bir öznitelik işlevi çağırmadan önce bu işlevi çağırmanız gerekir.

FindNextFile saran Win32 işlevi FindNextFile.

CFtpFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileFind

Index