CFtpFileFind::FindFile

virtual bool FindFile (lpctstr pstrName = null, dword dwFlags INTERNET_FLAG_RELOAD =);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Genişletilmiş hata bilgilerini için Win32 işlevi çağrısı GetLastError.

Parametreleri

pstrName

İşaretçi bulmak için dosya adını içeren bir dize. null, çağrıyı bir joker karakter arama (*) gerçekleştirecek,.

dwFlags

Bu oturumda ne yapılacağını açıklayan bayraklar. Bu bayraklar Bitsel or işleci (|) ile kombine edilebilir ve aşağıdaki gibidir.:

Açıklamalar

Bir ftp dosya bulmak için bu üye işlev çağrısı.

İlk ftp dosya almak için FindFile çağırdıktan sonra sen-ebilmek seslenmek sonraki ftp dosyaları almak için FindNextFile.

CFtpFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFtpFileFind::Find&NextFile, CFileFind

Index