CFtpFileFind::CFtpFileFind

CFtpFileFind (CFtpConnection * pConnection, dword dwContext = 1);

Parametreleri

pConnection

Bir CFtpConnection nesnesi için bir işaretçi. CInternetSession::GetFtpConnection arayarak bir ftp bağlantısı edinebilirsiniz.

dwContext

CFtpFileFind nesne bağlamı tanımlayıcısı. Bu parametre hakkında daha fazla bilgi için Açıklamalar ' a bakın.

Açıklamalar

Bu üye işlevi CFtpFileFind bir nesneyi oluşturmak için denir.

DwContext için varsayılan değer, CFtpFileFind nesnesini oluşturan CInternetSession nesnesinin CFtpFileFind nesnesine mfc tarafından gönderilir.İçeriği tanımlayıcı sizin seçtiğiniz bir değere ayarlamak için varsayılan kılabilirsiniz. Bağlam tanıtıcısı ile tanımlanır nesne üzerinde durumu sağlamak için CInternetSession::OnStatusCallback döndürülür. Makaleye bakın Internet ilk adımlar: WinINet bağlam kimliği hakkında daha fazla bilgi için Visual c++ programlama Kılavuzu.

CFtpFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CGopherFileFind, CFileFind

Index