CFtpConnection sınıf üyeleri

İnşaat

CFtpConnection Bir CFtpConnection nesnesi oluşturur.

İşlemleri

SetCurrentDirectory Geçerli ftp dizini ayarlar.
GetCurrentDirectory Bu bağlantı için geçerli dizin alır.
GetCurrentDirectoryAsURL Bu bağlantının url olarak geçerli dizin alır.
RemoveDirectory Sunucuda belirtilen dizin kaldırır.
CreateDirectory Sunucu üzerinde bir dizin oluşturur.
Yeniden Adlandır Sunucu üzerindeki bir dosyayı yeniden adlandırır.
Kaldır Bir dosya sunucusundan kaldırır.
PutFile Sunucuda bir dosya da yerleştirir.
GetFile Bağlantılı sunucudan dosya alır
OpenFile Bağlı sunucuda bir dosya açar.
Kapat Sunucu bağlantısını keser.

CFtpConnection genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetConnection

Index