CFtpConnection

Mfc sınıf CFtpConnection hem senin ftp bağlantısı için bir Internet sunucusu yönetir ve dizinlerin ve dosyaların sunucuda doğrudan işleme sağlar. ftp, mfc WinINet sınıfları tarafından tanınan üç Internet Hizmetleri biridir.

Ftp Internet sunucusuyla iletişim kurmak için CInternetSessionbir örneğini oluşturmalı ve ardından bir CFtpConnection nesnesi oluşturun. Sen asla doğrudan bir CFtpConnection nesnesi oluşturmak; aksine, CInternetSession::GetFtpConnection CFtpConnection nesnesini oluşturur ve buna bir işaretçi döndürür, çağrı.

CFtpConnection mfc Internet sınıfları ile nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale Internet programlama ile WinINet Visual c++ programlama Kılavuzu. İletişim hakkında daha fazla bilgi için diğer iki desteklenen servisler, http ve gopher, CHttpConnection ve CGopherConnection sınıfları görmek.

# include lt;afxinet.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek ftptree

Ayrıca bkz: CInternetConnection, CInternetSession

Index