CFtpConnection::SetCurrentDirectory

bool SetCurrentDirectory (lpctstr pstrDirName );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Çağrı başarısız olursa, Win32 işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

pstrDirName

Dizinin adını içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Ftp sunucusu üzerindeki başka bir dizine geçmek için bu üye işlev çağrısı.

PstrDirName parametresi geçerli dizine göre kısmen veya tamamen nitelenmiş bir dosya olabilir. Bir ters eğik çizgi (\) veya eğik çizgi (/), ya da adı dizin ayracı olarak kullanılabilir. Onlar kullanılmadan önce SetCurrentDirectory dizin adı ayırıcıları uygun karakterlere çevirir.

Bir ftp server'ın geçerli çalışma dizini belirlemek için GetCurrentDirectory kullanın. Uzaktaki sistem kök dizinine bağlı olduğu düşünmeyin.

CFtpConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetConnection

Index